100 książek na Nowy Rok

W styczniu razem ze szkolną biblioteką ogłosiliśmy konkurs „100 książek na nowy rok”. Dziękujemy za wszystkie zgłoszenia. Było ich 40  ( uczniowie z klas 0-6) Wszystkie prace były plastyczne szyscy uczestnicy pięknie narysowali bohaterów ostatnio przeczytanych książek. Bardzo się nam prace podobały. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody za udział w konkursie. Najlepsze prace – dodatkowe nagrody rzeczowe. Serdecznie gratulujemy. Zapraszamy do kolejnych konkursów, w których nagrody funduje Rada Rodziców.

 TU RELACJA