Na dzień 31.08.2023 r.
 
Szanowni Rodzice,
poniżej znajdziecie informacje dotyczące wydatków poczynionych w r. szk. 2022/2023:

1. Z myślą o naszych najmłodszych uczniach pokryliśmy koszt zakupu i montażu piaskownicy Moje Bambino – 4 350,00 zł,
2. Odnowiliśmy domenę zs46rodzice.pl – koszt: 122,99 zł
3. Dofinansowaliśmy wycieczki szkolne w kwocie 595,00 zł
4. W ramach tegorocznych nagród za najwyższe wpłaty na fundusz Rady Rodziców opłaciliśmy koszt biletów w wys. 1000,00 zł dla 25 uczniów z klasy 2 d na spektakl „Tajemnice nocnego tramwaju” w ramach nagrody finansowej za najwyższe wpłaty na fundusz Rady Rodziców; koszt nagród ogółem wyniesie 3 299,00 zł
5. Zakupiliśmy 3 tys. kubeczków do dystrybutorów wody na potrzeby uczniów z klas 0-8 – koszt zakupu: 226,20 zł
6. Doposażyliśmy szkolną bibliotekę o kolejne 290 lektur szkolnych – na ten cel wydatkowaliśmy kwotę 5 007,80 zł, 
7. Na nagrody Samorządu Uczniowskiego wydatkowaliśmy 111,43 zł, 
8. Na potrzeby uczniów najmłodszych zakupiliśmy: 4 dzbanki filtrujące Brita Style XL o poj. 3,6 l w zestawie z 2 filtrami/każdy oraz dodatkowo 12 filtrów Brita do dystrybutorów wody w hali sportowej, budynku głównym szkoły i szkolniaczka – koszt ogółem: 547,88 zł, 
9. Z myślą o najmłodszych dzieciach zakupiliśmy 16 skakanek i 8 piłek do gry – koszt: 217,75 zł, 
10. Doposażyliśmy świetlicę szkolną w rakietki i lotki do badmintona, rakietki i piłeczki do ping-ponga, Catch Ball Rzucaj i Łap, kredki Moje Bambino, zestawy gier – Super Farmer i szachy, papier ksero, artykuły papiernicze i taśmy – na ten cel wydatkowaliśmy 1 143,06 zł, 
11. Kupiliśmy dystrybutor wody Brita Flow do budynku głównego szkoły – koszt: 166,79 zł, 
12. Sfinansowaliśmy zakup znaczków w związku z projektem prowadzonym przez Pana J. Wiecha na europejskiej platformie partnerstwa szkół eTwinning – koszt: 160,00 zł, 
13. Z okazji Ślubowania klas pierwszych oraz pasowania uczniów oddziałów przedszkolnych zakupiliśmy kwiaty dla zespołu kierowniczego szkoły, 
14. Z okazji Dnia Komisji Narodowej zakupiliśmy dla grona pedagogicznego, pracowników technicznych i administracyjnych szkoły ptasie mleczko firmy Wedel,
15. Zaopatrzyliśmy gabinet medyczny w niezbędne artykuły apteczne typu plastry z opatrunkiem, opaski dziane, kompresy gazowe, herbaty ziołowe – miętę, melissę i inne – koszt: 581,53 zł.
16. Sfinansowaliśmy 12 nagród dla laureatów Mikołajkowego Konkursu w naszej szkolnej bibliotece (324,98 zł). 
17. Kupiliśmy 18 filtrów do dzbanków Brita w szkolniaku oraz 600 kubeczków (również dla pani pielęgniarki) (302,88 zł)
18. Opłaciliśmy serwer strony www Rady Rodziców (366,77 zł). 
19. Mamy w szkole gości z Chin i Brazylii (wymiana AISEC) Po naszej stronie jest opłacenie obiadów dla gości (756 zł) .
20. Opłaciliśmy noclegi dla studentów w ramach wymiany AISEC – 2100 zł 
21. Dokonaliśmy płatności dotyczących domeny naszej strony www 73,56 zł 
22. Wypłaciliśmy nagrodę dla klasy 3a za najwyższe wpłaty na fundusz RR – 1000 zł 
23. Kupiliśmy 27 paczek ptasiego mleczka dla uczniów/klas wytypowanych przez Samorząd Uczniowski 259,76 zł w I semestrze tegok roku szkolnego
24. Opłaciliśmy opłatę partnerską w ramach wymiany AISEC – 415,13 zł 
25. Kupiliśmy 6 książek -nagród- w ramach konkursu j. ang. FOX- 118,12 zł 
26. Zrealizowaliśmy nagrodę za wpłaty na fundusz RR dla klasy 3b – 1032 zł 
27. Zorganizowaliśmy bal karnawałowy dla klas 0-3, koszt: 2 779,51 zł, 119 zł
28. Zakup wody i wafelków na dzielnicowy konkurs matematyczny z finałem w naszej szkole 128,19 zł
29. Dofinansowanie uczniów do balów 8 klas i wycieczek szkolnych: 1145 zł
30. Folia do obłożenia książek w bibliotece – 2 rolki: 576 zł
31. Zakup nagród na konkurs recytatorski Warszawska Syrenka: 390,72 zł
32. Uzupełnienie piaskownicy przy szkolniaku: piach, agrowłóknina, kotwy, folia, zabawki dla najmłodszych, plandeka do przykrycia: 1235,74 zł
33. Nagrody na wielkanocny konkurs kartek świątecznych dla klas 0-3: 121,29zł
34. Akcesoria dla świetlicy (piłki, kółka hula hop, materiały plastyczne): 636,20 zł
35. Wydatki w kwietniu  związane z balem ósmych klas:
 – Dofinansowanie do balu dla uczniów w trudnej sytuacji materialnej 350 zł 
 – Zaproszenia dla nauczycieli na bal – 255 zł 
 – Opłaty ZAiKS – 364,82 zł 
36. Zestaw słodyczy na konkurs Świąteczne Jajo – 97,53 zł
37.Nagrody w konkursach szkolnych (świąteczne, matematyczne, plastyczne, polonistyczne, informatyczne i inne, których laureaci otrzymają nagrody w dniu 8 maja-podczas uroczystego apelu w dniu Święta Szkoły) 
 – Nagrody rzeczowe (wyróżnienia w konkursie pięknego pisania dla klas 2-4) – 159,36 zł 
 – Bony podarunkowe EMPIK na łączną kwotę 5625 zł 
38. Dofinansowanie wycieczek szkolnych i wyjść klasowych w kwietniu: (kina, teatry itd) 2210 zł
39. Wydatki na rzecz Klubu Książki i Klubu Dziennikarskiego 292,54
40. Zamontowaliśmy dwie gry podórkowe na dziedzińcu szkoły i koło szkolniaczka (gra w klasy i twister)- 3700 zł
41. Kupiliśmy kolejną folię do obłożenia książek w szkolnej bibliotece 644 zł
42. Dofinansowaliśmy potrzeby zuchów i harcerzy 2000 zł
43. Zakupy na świetlicę szkolną – zabawki i książki 347zł
44. Pomoc socjalna dla uczniów-dofinansowanie wycieczki 400 zł
45. Zakup nagród książkowych i dyplomów dla wyróżniających się: uczniów kończących edukację wczesnoszkolną i uczniów klas 4-8, nagroda specjalna dla Absolwenta Szkoły i inne nagrody – 17 287, 44 zł
46. Święto Szkoły w dniu 8 maja (materiały, wydruki, akcesoria na punkty gry)- 4499, 23 zł
47. Dofinansowanie balu 8 klas 5519,94 zł
48. Nagrody w konkursach 215,88 zł
49. Dofinansowanie Samorządu Uczniowskiego 574,53 zł
50. Zakup kanap Valencia – na szkolne korytarze: 29 985,26 zł
51. Opłaty bankowe: 119 zł
 
Nasz preliminarz szczegółowo przedstawia wydatki w powyższych kategoriach. Dokumenty księgowe (paragony, faktury) dostępne są u Skarbniczki Rady Rodziców.
 
W imieniu Prezydium i własnym serdecznie Państwu dziękujemy za dotychczasowe wpłaty na fundusz Rady oraz z tytułu 1,5 % podatku dochodowego, jak również anonimowe darowizny, dzięki którym sfinansowaliśmy projekty na rzecz naszych dzieci. 
RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!
 
Dziękujemy za pamięć i życzliwość. 
 
Pozostaję z poważaniem, 
Małgorzata Boerner
Przewodnicząca Rady Rodziców SP nr 150 w Warszawie

W roku szkolnym 2022-2023 wybrano następujący skład Prezydium i Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców w naszej szkole.

Skład PREZYDIUM Rady Rodziców

  1. Przewodnicząca Rady Rodziców – Małgorzata Boerner, 
  2. Wiceprzewodnicząca Rady Rodziców – Joanna Stasiak – Panek, 
  3. Skarbnik Rady Rodziców – Monika Wójtowicz, 
  4. Sekretarz Rady Rodziców – Karolina Zbroch, 
  5. Członek – Sylwia Gajda, 
  6. Członek – Justyna Kusiak, 
  7. Członek – Katarzyna Pietrasik. 
 
Skład KOMISJI REWIZYJNEJ:
  1. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – Agnieszka Tomczyk, 
  2. Sekretarz Komisji Rewizyjnej – Izabela Maszczyk, 
  3. Członek Komisji Rewizyjnej – Aneta Koprowska.

Szanowni Państwo!

Prosimy o dokonywanie wpłat na fundusz Rady Rodziców na poniższe konto:

13 1020 1185 0000 4102 0011 3480 w PKO BP Oddział 18 w Warszawie 
 
W tytule wpłaty prosimy wpisać: „Składka na Radę Rodziców, imię i nazwisko dziecka, numer i litera klasy”
Przypominamy, że w tym roku szkolnym proponowana składka na fundusz to 150 zł na pierwsze dziecko oraz 75 zł na każde kolejne dziecko.

Szanowni Państwo,

Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o przekazanie za pośrednictwem Fundacji Studenckiej „Młodzi Młodym”, 1,5 % podatku dochodowego z przeznaczeniem tych środków na potrzeby naszej społeczności szkolnej.
 

Podatek dochodowy można przekazać na rzecz Rady Rodziców naszej Szkoły poprzez wypełnienie w formularzu PIT-37 następujących pozycji:
1.   „Numer KRS”: 0000270261
2.   „Cel szczegółowy 1%”: RR SP 150 WARSZAWA 9221.

Numer 9221 jest indywidualnym numerem identyfikacyjnym– dodatkowym zabezpieczeniem, umożliwiającym przyporządkowanie kwoty podatku danemu podmiotowi.
Uprzejmie prosimy o niedokonywanie zmian w polu „Cel szczegółowy”, np. poprzez rozszerzanie skrótu RR – Rada Rodziców, SP – Szkoła Podstawowa, dodawania imienia, czy też adresu szkoły bowiem spowoduje to utrudnienia w ewidencjonowaniu zebranych kwot i opóźnienia w ich przekazywaniu. 
 
Jednocześnie informujemy, że zebrane środki mogą być przeznaczone, m.in. na:
1.    zakup pomocy szkolnych i naukowych,
2.    finansowanie nagród i stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych,
3.    dofinansowywanie wyjazdów dzieci i młodzieży na kolonie i obozy,
4.    wspieranie dzieci i młodzieży w rozwoju sportowym poprzez upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
5.    organizowanie i dofinansowywanie organizacji wystaw artystycznych, prelekcji, wernisaży oraz różnego rodzaju imprez o charakterze kulturalnym,
6.    realizację pomocy finansowej, rzeczowej, organizacyjnej, naukowej i kulturalnej.
 
Z góry dziękujemy za Państwa życzliwość i wsparcie!

Szanowni Rodzice, 

uprzejmie informuję, że w dniu 5 września b.r. Prezydium Rady Rodziców podjęło decyzję o wyborze ubezpieczenia NNW uczniów naszej szkoły na rok szkolny 2022/2023 w TUZ UBEZPIECZENIA – TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych.
 
Składki i sumy ubezpieczenia w 6 wariantach kształtują się następująco: 
(w nawiasie – kolorem czerwonym – podany został koszt składki dla drugiego i kolejnego dziecka w rodzinie po uwzględnieniu rabatu w wysokości 30%, rabat nalicza się automatycznie)
 
– przy sumie ubezpieczenia 30 000 zł – składka wynosi 35 zł   (24,50 zł),
– przy sumie ubezpieczenia 35 000 zł – składka wynosi 40 zł   (28,00 zł),
– przy sumie ubezpieczenia 45 000 zł – składka wynosi 50 zł   (35,00 zł),
– przy sumie ubezpieczenia 55 000 zł – składka wynosi 60 zł   (42,00 zł),
– przy sumie ubezpieczenia 65 000 zł – składka wynosi 70 zł   (49,00 zł),
– przy sumie ubezpieczenia 95 000 zł – składka wynosi 100 zł (70,00 zł).
 
Jednocześnie informuję, że przy płatności za składkę do 31 października 2022 r., polisa obejmuje okres ubezpieczenia od 1 września 2022 r. do 31 sierpnia 2023 r. 
 
Link do opłacenia składki „KUP TERAZ” oraz Ogólne Warunki ubezpieczenia (OWU) znajdziecie Państwo poniżej.
 
W przypadku pytań/uwag, prosimy o kontakt z przedstawicielem p. Krzysztofem Jarochem: 
 
– pod telefonem komórkowym: 501 317 823, 501-643-009
– drogą mailową: k.jaroch@cuexpert.pl
 

Protokoły

Protokół z Walnego Zebrania Rady Rodziców w dniu 5.12.2022